วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอของบริษัทเคียวร์แวค


บริษัทเคียวร์แวคของเยอรมนีเปิดเผยผลการทดลองขั้นสุดท้ายชี้ว่า วัคซีนโควิด-19ชนิด เอ็มอาร์เอ็นเอ ที่บริษัทพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 48 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าวัคซีนชนิด เดียวกันของไฟเซอร์/ ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นา ค่อนข้างมาก โดยผลการทดลองดังกล่าวเป็นไปตามคาด หลังผลการทดลองเบื้องต้นที่มีการเผยแพรก่อนหน้านี้พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพต่ำ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งบริษัทตำหนิว่าเป็นเพราะบริบทที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการแพร่กระจายเชื้อของตัวกลายพันธุ์ 15 สายพันธุ์ในหมู่อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง เช่นเดียวกับการตอบสนองต่อวัคซีนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ เคียวร์แวคระบุว่า ในการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครอายุระหว่าง 18 - 60 ปี พบวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่อายุมากกว่านั้น โดยประสิทธิภาพของวัคซีนจะขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ 53 นอกจากนี้ในกลุ่มอาสาสมัครอายุ 18-60 ปี วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยหนักถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Diamondautoclean สำเพ็ง 2
88/271 สำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์-ราชปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
Call center : 064-193-5641 , 081-866-0153
E-mail : diamond-wax@hotmail.com
Fanpage : www.facebook.com/Diamondautoclean
LINE ID : diamondautoclean

น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ

น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ
น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ