สิงคโปร์จะไม่นับรวมผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวก


แถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุว่า ทางการจะไม่นับรวมผู้ได้รับวัคซีน โควิด-19 ของซิโนแวก อยู่ในจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา และไฟเซอร์ /ไบโอเอ็นเทค เท่านั้น ส่วนวัคซีนซิโนแวกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติสิงคโปร์และขณะนี้สิงคโปร์ยังรอข้อมูลสำคัญจากทางบริษัทผู้ผลิตอยู่ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์อนุญาตให้ใช้วัคซีนของซิโนแวกเป็นวัคซีนทางเลือกในสถาบันด้านสุขภาพเอกชน หลังจากองค์การอนามัยโลกได้อนุมัติใช้วัคซีนขนานนี้เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยคลินิกเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถขอรับวัคซีนซิโนแวกที่มีอยู่ในสิงคโปร์จำนวน 200,000 โดสไปใช้ได้ ทั้งนี้ผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวกในสิงคโปร์จะไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าสถานที่บางแห่ง ในขณะที่ผู้รับวัคซีนครบสองโดสของโมเดอร์นาหรือ ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค จะได้รับการยกเว้นการตรวจดังกล่าว
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Diamondautoclean สำเพ็ง 2
88/271 สำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์-ราชปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
Call center : 064-193-5641 , 081-866-0153
E-mail : diamond-wax@hotmail.com
Fanpage : www.facebook.com/Diamondautoclean
LINE ID : diamondautoclean

น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ

น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ
น้ำยาเคลือบสีรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาขจัดคราบรถ น้ำยาเช็ดเบาะหนัง อุปกรณ์ล้างรถ